ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕

Download “ร้อยเอ็ด | รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕”

ประกาศศึกษานิเทศก์.pdf – Downloaded 306 times –

Download “ร้อยเอ็ด | รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕”

ใบรายงานตัว ศน.pdf – Downloaded 195 times –

ที่มา:

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด. (2565). ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕.  สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2565. จาก https://www.roietpeo.go.th/index.php/ประกาศ-ศธจ-ร้อยเอ็ด/654-ประกาศ-กศจ-ร้อยเอ็ด-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์-สพฐ-ปี-๒๕๖๕.html.