ร้อยเอ็ด | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

Download “ร้อยเอ็ด-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 2565” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 2565.pdf – Downloaded 141 times –

ที่มา:

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด. (2565). ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.  สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2565. จาก https://www.roietpeo.go.th/index.php/ประกาศ-ศธจ-ร้อยเอ็ด/646-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน-ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา-สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์-สังกัด-สพฐ-ปี-พ-ศ-2565.html.