ก.ค.ศ. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

🔖 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.รายละเอียด

👉👉👉 https://otepc.go.th/th/content_page/item/3966-2022-07-12-07-32-09.html?preview=1

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งมีรูปถ่ายหน้าตรงและเลขบัตรประจำตัวสอบ เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบได้ที่ https://otepc.thaijobjob.com/

Download “ประกาศฯ รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.” 17.html – Downloaded 55 times – 6 MB

Download “กำหนดการสอบผอเขต.jpg” 17.html – Downloaded 16 times – 262 KB

ที่มา:

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565, 12 กรกฎาคม). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565. จาก https://otepc.go.th/th/content_page/item/3966-2022-07-12-07-32-09.html.