สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

สาร นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ที่มา :

บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2565, 7 มกราคม). สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2565, จาก https://moe360.blog/2022/01/07/prime-minister-message/.

ใส่ความเห็น