ศธจ.ร้อยเอ็ด | ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา:

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด. (2564). ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2564. จาก http://www.roietpeo.go.th/index.php/ข่าวคุรุสภาร้อยเอ็ด/486-ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี-ประจำปี-2564.html