ว33103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) – ม.6

ข้อมูลเข้าไปที่เว็บไซต์นี้

https://sites.google.com/a/patwit.ac.th/jaturapad/subject/cs/2563-CS-M6