เว็บไซต์การค้นคว้าอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน นักเรียนจะต้อง update ข้อมูลเมื่อแล้วเสร็จเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป

กลุ่มที่ 1 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g1

กลุ่มที่ 2 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g2

กลุ่มที่ 3 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g3

กลุ่มที่ 4 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g4

กลุ่มที่ 5 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g5

กลุ่มที่ 6 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g6

กลุ่มที่ 7 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g7

กลุ่มที่ 8 – https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-504-g8

ใส่ความเห็น