มาเป็น Google Certified Educator ที่ทั่วโลกยอมรับกันเถอะ

ข่าวดี!!! Google เปิดติวและจัดสอบให้คุณครูทั่วประเทศ

มาเป็น Google Certified Educator กันแล้ว

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อสร้างความพร้อมในศตวรรษที่ 21

2. เปิดโอกาสให้คุณครูได้ยกระดับโปรไฟล์และสร้างความแตกต่างรวมทั้งจุดเด่นให้กับตนเองโดยการเป็น Google Certified Educator

3. คูปองสอบ Google Certified Educator ซึ่งสามารถสอบได้จนกว่าจะผ่านเวลา 1 ปี

4. เกียรติบัติ Google Certified Educator ที่รับรองจาก Google โดยตรง ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก

5. ต่อยอดไปสู่ Certified อื่นๆ ของ Google เช่น Google Certified Innovator , Google Certified Trainer เป็นต้น

6. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่: Google Office Thailand, Bangkok

ค่าลงทะเบียน: 1,950 บาท

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

gg.gg/GCE-BKK1

***รับจำนวนจำกัด***