ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
3 ผู้ประสานงาน คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
10 ภาษาต่างประเทศ
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ 7 สิงหาคม 2562
14 การงานอาชีพ
15 ปฐมวัย
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
กิจกรรมท้องถิ่น
ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)

 

ที่มา:

  • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรีย สพฐ. (2562). ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562. จาก https://www.sillapa.net/home/ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน-ศิลปหัตถกรรมนักเรียน-ครั้งที่-69-ปีการศึกษา-2562.