ลงทุนแมน | CEO ระดับโลกที่รับค่าจ้าง 1 ดอลลาร์

 

ที่มา: 

  • ลงทุนแมน. (2562). CEO ระดับโลกที่รับค่าจ้าง 1 ดอลลาร์. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.longtunman.com/16937.
Facebook Comments