เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประจำปี 2562

ที่มา: 

  • สำนักงาน ก.พ. (OCSC). (2562). พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.ocsc.go.th/ethics/event.
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2562). สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562. จาก https://web.ocsc.go.th/forking/.