ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

[pdf-embedder url=”http://www.jaturapad.com/wp-content/uploads/2019/07/T_0001.pdf”]

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา:

  • ราชกิจจานุเบกษา ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562. จาก http://www.mratchakitcha.soc.go.th/.