Blognone | Python ขึ้นที่ 3 ดัชนีความนิยมภาษาโปรแกรม TIOBE, สูงสุดในรอบ 19 ปี

ดัชนีความนิยมภาษาโปรแกรม TIOBE ประกาศดัชนีเดือนมิถุนายน โดยมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือภาษา Python แซงหน้าภาษา C++ ขึ้นมาอยู่อันดับสาม และมีค่าดัชนีความนิยม 8.53% สูงสุดเท่าที่ประกาศดัชนีมาตั้งแต่ปี 2001

ภาษา Python ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงหลังจากการใช้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในกลุ่ม deep learning ที่ใช้ Python อย่างหนัก นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ดูแลระบบก็ยังนิยมพัฒนาเครื่องมือง่ายๆ โดยใช้ Python แทน Perl มากขึ้นเรื่อยๆ ตามดัชนี TIOBE ภาษา Python เคยได้รับความนิยมสูงถึงอันดับ 5 ในช่วงปี 2009

กลุ่มภาษา 10 อันดับแรก ได้แก่ Java, C, Python, C++, VB .NET, C#, JavaScript, PHP, SQL, Assembly ตามลำดับ

ที่มา:

  • Blognone.com. (2562). Python ขึ้นที่ 3 ดัชนีความนิยมภาษาโปรแกรม TIOBE, สูงสุดในรอบ 19 ปี. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2562. จาก https://www.blognone.com/node/110280.