เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562 สามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนสมัครตามจุดภูมิภาคต่างๆได้ที่ http://debate.innoobec.com/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2562

ที่มา:

  • OBEC English Debate Competition Thailand 3rd. (2562). เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2562. จาก
    https://www.facebook.com/1556628211222534/posts/2311581749060506.