สพฐ. เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รุ่นใหม่ไฟแรง!!!

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผ่าน 2 ช่องทาง

1. ระบบรับสมัครในเว็บไซต์ debate.innoobec.com (adjudication training)

2. ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล debateinnoobec@gmail.com

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพ

“รับสมัครจำนวน 60 คนเท่านั้น”

(ครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนา เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะได้ ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1zsvGctWzb5Rd9olljp403AoE7D9UYhX8/view

รายละเอียดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษประจำปี พ.ศ.2562 และการอบรมผู้ตัดสินสามารถติดตามได้ที่ debate.innoobec.com

ที่มา:

  • OBEC English Debate Competition Thailand 3rd. (2562). สพฐ. เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รุ่นใหม่ไฟแรง!!!. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2562. จาก https://www.facebook.com/1556628211222534/posts/2320093108209370.