PLC ทำตามได้ไม่ยาก!! จาก TrainKru by LearnEd

PLC ทำตามได้ไม่ยาก!! .

TrainKru by LearnEd มีขั้นตอนการทำ พร้อมมีตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกการทำ PLC มาฝากกันครับ โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มดีดีเพื่อเพื่อนครูจากโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2Z6NW2L .

 

ขั้นตอน PLC ว่ามีขั้นตอนในการทำอย่างไร ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน? 

ขั้นตอนในการทำ PLC เราสรุปมาให้เป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ด้วยกัน ดังนี้ครับ
▶ ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างทีม จะเริ่มสร้างทีมยังไง เลือกใครเป็นทีมงานกับเราดี คำถามนี้เราจะมาหาคำตอบกัน!
▶ ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดปัญหาที่แท้จริง ให้ครูเริ่มจากปัญหาที่ครูเจอบ่อยๆ พบบ่อยๆ
และเป็นปัญหาที่เด็กๆส่วนใหญ่เป็นกัน และครูยังหาทางแก้ไม่ได้ นั่นแหละครับปัญหาที่เราจะหยิบมาทำได้
▶ ขั้นตอนที่ 3 : วางแผนการแก้ไข และกระบวนการ แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน คำพูดนี้ยังใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับ
ครูและเพื่อนครู ต้องทำการวางแผน แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งหาวิธีการแก้ไข สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานไว้ด้วย
▶ ขั้นตอนที่ 4 : ลงมือปฏิบัติตามแผน เมื่อวางแผนเสร็จ กระบวนการทำเสร็จ ก็ถึงขั้นลงมือปฏิบัติสิครับ ลองผิดลองถูก กันเลย ครับคุณครู
▶ ขั้นตอนที่ 5 : สนทนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ครูต้องกลับมาสรุปกันในทีมก่อน แสดงความเห็นร่วมกันว่าปัญหาที่เราเลือกและนำวิธีแก้ไขไปใช้นั้น
สามารถใช้ได้จริงไหม หรือถ้ามันไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ ให้กลับไปเริ่มที่ข้อ 3 กันใหม่ อย่าเพิ่งท้อนะครับครู

เมื่อรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอนคร่าวๆไปแล้ว ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

 

 

 

 

 

 

ที่มา:

  • TrainKru by LearnEd. (2562). เจาะลึกทีละขั้นตอน PLC ทำตามได้ไม่ยาก!. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2562. จาก https://www.trainkru.com/plc-ทำตามได้ไม่ยาก/.