ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan) By ครูมิ้นท์ ประภาลักษณ์ (Word) (Photoshop)

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan)

ฉบับสอดคล้องกับโครงการคูปองครู และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว22/2560

ของคุณครูประภาลักษณ์ เพียมะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดได้ที่

http://bit.ly/30e1zi9

ที่มา:

  • แหล่งเรียนรู้ By ครูมิ้นท์ ประภาลักษณ์. (2562). เผยแพร่แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan) ฉบับสอดคล้องกับโครงการคูปองครู และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว22/2560. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2562. จาก https://www.facebook.com/KruMintPrapaluck/posts/341855863184649.