ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยครูนา มาสินธุ์ (PowerPoint)

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เดือนพฤษภาคม 2562 (ไฟล์ PowerPoint)

ของคุณครูปริญชา มาสินธุ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กรอกข้อมูลให้คุณครูท่านด้วยนะครับ

https://forms.gle/8k5MamYXcNKj2r6c8

ที่มา:

  • ครูนา มาสินธุ์. (2562). ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เดือนพฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2562. จาก https://www.facebook.com/parichaya.masin/posts/10216098460746961.