Blognone | สหรัฐอเมริกาออกกฎ จากนี้ผู้ขอวีซ่าเข้าประเทศต้องให้ข้อมูลโซเชียลย้อนหลัง 5 ปี

ผมจะสอนนักเรียนในชั้นเรียนประจำในเรื่องการระมัดระวังการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่กล่าวหาหรือพาดพิงด้านเสียหายกับบุคคลอื่นๆ  ส่วนมากจะพบบ่อยๆ ใน Facebook ที่นักเรียนจะกล่าวคำไม่สุภาพ หรือระบายอารมณ์ด้วยคำหยาบคาย แต่การกล่าวหาหหรือพาดพิงบุคคลอื่นๆ ยังน้อยอยู่ ต่อไปจะมีการตรวจสอบย้อนหลังแบบในข่าวอย่างกว้างขวางแน่นอน จึงไม่อยากให้นักเรียนต้องเสียใจในภายหลังเพราะคำพูดไม่กี่คำ(ในอดีต)ของตนเอง

เมื่อเดือนมีนาคม 2018 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เสนอไอเดียให้ผู้ขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียร่วมด้วย ล่าสุดข้อบังคับดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและมีผลแล้ว

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาต้องระบุชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียของตนย้อนหลัง 5 ปี โดยในแบบฟอร์มคำร้องจะมีรายชื่อโซเชียลมีเดียอยู่จำนวนหนึ่งเอาไว้ให้ผู้ขอวีซ่ากรอกชื่อบัญชีลงไป และหากผู้ขอวีซ่ามีการใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อข้างต้นก็สามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยสมัครใจ

นอกจากนี้ผู้ขอวีซ่ายังต้องให้รายชื่ออีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยใช้งานมาก่อนในอดีต, สถานะการเดินทางไปประเทศต่างๆ รวมถึงต้องให้ข้อมูลว่ามีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายหรือไม่ โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับใหม่นี้คือผู้ที่ขอวีซ่าการทูตและงานราชการ

ที่มา: 

  • Blognone.com. (2562). สหรัฐอเมริกาออกกฎ จากนี้ผู้ขอวีซ่าเข้าประเทศต้องให้ข้อมูลโซเชียลย้อนหลัง 5 ปี. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2562. จาก https://www.blognone.com/node/110092.