ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (คูปองครู)

นายจตุรภัทร  ประทุม ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอรายงานผลการอบรมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด

  • http://bit.ly/2VWtlfP