Beartai | วิธีเช็คว่าใช้ Windows 10 รุ่นอะไรอยู่?

อย่างที่รู้ๆ กันว่า Windows 10 นั้นมีออกอัพเดตรุ่นใหญ่ๆ ปีละสองครั้ง โดยจะมีเลขรุ่นเช่น 1703 1709 1803 1809 ฯลฯ แต่จะดูว่าของคุณใช้รุ่นไหนอยู่ มีวิธีดูง่ายๆ ดังนี้ครับ

วิธีแรกคือดูผ่าน Settings

  • คลิกที่ Start แล้วคลิกรูปเฟือง

  • พิมพ์ค้นหาว่า about จะเจอ “About your PC” ให้คลิกเข้าไป

  • จะพบรุ่นบอกตามตำแหน่งดังภาพแต่ถ้าไม่เจอต้องเลื่อนดูหน่อย (เพราะหน้าจอที่ท่านใช้เป็นจอเล็ก)

วิธีที่สองคือดูผ่าน About

  • กดปุ่มรูปโลโก้ Windows ค้างไว้คู่กับปุ่ม R ที่คีย์บอร์ดแล้วปล่อย
  • พิมพ์ว่า winver แล้วคลิก OK

  • จะปรากฎรุ่นตรงนี้ครับ

ที่มา:
  • Beartai.com. (2561). [แบไต๋ทิป] วิธีเช็คว่าใช้ Windows 10 รุ่นอะไรอยู่? สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562. จาก https://www.beartai.com/beartai-tips/291977.