คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562

คำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา
ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

ที่มา:

  • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562. สืบค้นเมือ 24 ธันวาคม 2561. จาก http://www.moe.go.th/websm/2018/5/496.html.