สรุป 20 เทคนิคการใช้งาน Visual Studio Code (Editor) ที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่ครับ

1. Ctrl+P เปิดไฟล์อย่างรวดเร็ว โดยการพิมพ์ชื่อไฟล์ได้เลย
2. Ctrl+Shift+F ค้นหาคำแบบรวดเร็วในไฟล์ต่างๆ
3. Ctrl+Shift+P แสดงชุดคำสั่งต่างๆ เช่น ค้นหาการตั้งค่าของ edtior ลองพิมพ์ color theme เพื่อเปลี่ยน theme ของ editor
4. ลองใช้ฟอนต์ Menlo-Regular (สวยดี) ติดตั้งลง windows ก่อน แล้วตั้งค่าที่ User Settings ดังนี้
 
“editor.fontFamily”: “‘Menlo Regular’, Consolas, ‘Courier New’, monospace”,
 
5. Ctrl+B เปิด-ปิด Sidebar
6. ซ่อน แถบ Open Editors ใน EXPLORER ตั้งค่าที่ User Settings ดังนี้
“explorer.openEditors.visible”: 0,
 
7. ซ่อน mini map ด้านขวา จะได้ดูสะอาดๆ ตั้งค่าที่ User Settings ดังนี้
 
“editor.minimap.enabled”: false,
 
8. สำหรับคนที่เขียน PHP ให้ติดตั้ง extensions phpintelephense และ php debug
9. ลองติดตั้ง extension ชื่อว่า snippet creator ไว้สร้าง snippet ใช้เองได้
10. หากพิมพ์โค้ดแล้ว เวลากด tab ต้องการใช้งาน snippet ด้วย ตั้งค่าที่ User Settings ดังนี้
 
“editor.tabCompletion”: true,
11. หากต้องการใช้ terminal เป็น git แทน powershell หรือ cmd ก็ตั้งค่าที่ User Settings ดังนี้
 
“terminal.integrated.shell.windows”: “C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe”,
“terminal.integrated.shellArgs.windows”: [
“-l”,
“-i”
]
 
12. ใช้ Ctrl+K เพื่อเคลียร์ข้อความใน terminal
13. จัดรูปแบบโค้ด ใช้ Shift+Alt+F
14. หากต้องการจัดรูปแบบโค้ดตอนบันทึกไฟล์ทุกครั้งก็ให้ตั้งค่า User Settings ดังนี้
 
“editor.formatOnSave”: true
 
.
15. สำหรับคนที่เขียน Angular ติดตั้ง extension ชื่อว่า Angular Essentials ได้เลย ของคุณ john papa
16. สำหรับคนที่เขียน Vue.js ก็ใช้ extension ชื่อว่า Vetur
17. สำหรับคนที่ใช้ Git แนะนำ extensions ชื่อว่า Git History และ GitLens ครับ
18. กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ที่บรรทัดนั้นๆ หากต้องการใช้ multi-cursor
19. หากใครใช้ Sublime Text ก็ให้ติดตั้ง extension ชื่อว่า Sublime Text Keymap เพื่อใช้ keyboard shortcuts ที่คุ้นเคยได้
20. หากต้องการแก้ไข keyboard shortcuts ให้ Ctrl+Shift+P แล้วพิมพ์ Open Keyboard Shortcuts เพื่อแก้ไข shortcuts ต่างๆตามต้องการ

เว็บไซต์หลัก Visual Studio Code : https://goo.gl/cqbNhq

หากสนใจ shortcuts ต่างๆ ดูเพิ่มได้ที่ : https://goo.gl/ziLhkA

ที่มา:

  • โค้ชเอก. (2560). สรุป 20 เทคนิคการใช้งาน Visual Studio Code (Editor) ที่น่าสนใจ. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561. จาก https://codingthailand.com/blog/สรุป-20-เทคนิคการใช้งาน-visual-studio-code/.