คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

คำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า

เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ที่มา:

  • กระทรวงศึกษาธิการ. 2561. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561. จาก http://www.moe.go.th/websm/2018/5/483.html.