คู่มือครู สำหรับเทอม 2 มาแล้ว

คู่มือครู สำหรับเทอม 2 มาแล้ว คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้

สสวท. กำลังทยอยอัพโหลดคู่มือครูตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ให้ครบก่อนเปิดเทอม 2 เล่มไหนที่ยังไม่ได้อัพโหลด อดใจรอนิดนึง

ทั้งนี้ การดาวน์โหลดคู่มือครูบางเล่ม คุณครูต้องลงทะเบียนใน scimath.org โดยระบุตัวตนว่าเป็น “ครู” หากพบปัญหาการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อ อีเมล: scimath@ipst.ac.th โทรศัพท์ : 02-392-4021 ต่อ 7070

คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    วิทยาศาสตร์ ป.1 – อยู่ระหว่างดำเนินการ
    วิทยาศาสตร์ ป.4 – อยู่ระหว่างดำเนินการ
    วิทยาศาสตร์ ม.1 – http://scimath.org/ebook-science/item/8632-1-2
    เคมี (เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-chemistry/item/8293-4-2
    ชีววิทยา (เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-biology/item/8112-bioteacherguide-4-2
    โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ (เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-earthscience/item/8291-4-2
    ฟิสิกส์(เพิ่มเติม) ม.4 – http://scimath.org/ebook-physics/item/8298-4-2
    วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 – http://oho.ipst.ac.th/
    คณิตศาสตร์ ป.1 – อยู่ระหว่างดำเนินการ
    คณิตศาสตร์ ป.4 – อยู่ระหว่างดำเนินการ
    คณิตศาสตร์ ม.1 – http://scimath.org/ebook-mathematics/item/8303-1-2-8303
    คณิตศาสตร์ ม.4 – อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่มา

    สสวท. (2561). สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/145276782175385/posts/1897295396973506/