มารู้จักสึนามิกันเถอะ 🌊

สึนามิ (Tsunami) 🌊 เกิดขึ้นเมื่อมีปรากฎการณ์ธรณีวิทยาทางทะเล เช่น เมื่อภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวในทะเล ทำให้มีการแทนที่ของมวลน้ำอย่างเฉียบพลัน ระลอกคลื่นจะแผ่กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง เป็นคลื่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว ในบริเวณที่เป็นทะเลลึก สึนามิจะมีความสูงคลื่นน้อยสังเกตเห็นยาก มีความเร็วคลื่นสูง อาจเคลื่อนที่ได้เร็วถึง 900 กม./ชม. อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ออกจากจุดกำเนิดได้ไกลหลายพันกิโลเมตร เมื่อเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณที่มีน้ำตื้น ความเร็วคลื่นจะลดลง แต่ความสูงคลื่นเพิ่มขึ้น เกิดคลื่นขนาดใหญ่ปะทะชายฝั่ง ความสูงคลื่นตอนนี้อาจสูงถึง 30 เมตร 🌊 คลื่นแต่ละลูกที่ซัดขึ้นฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปในแผ่นดินได้ถึงหลายร้อยเมตร เมื่อคลื่นแต่ละลูกท่วมชายฝั่งจนหมดพลังงานแล้ว มวลน้ำจะไหลกลับลงทะเล จากนั้นคลื่นระลอกต่อไปจะพัดเข้าปะทะต่อ

💻 ปัจจุบันยังไม่สามารถพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับการเกิดสึนามิได้ แต่สามารถตรวจจับสึนามิที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อแจ้งเตือนภัยก่อนที่คลื่นจะถึงชายฝั่งได้ การเตือนภัยสึนามิมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การตรวจวัดข้อมูล ใช้เครื่องมือตรวจวัดในทะเลและส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม 2) การประมวลผลจากข้อมูล และ 3) การประกาศเตือนภัย

ขอแสดงความเสียใจ และขอส่งความปรารถนาดี กำลังใจ ความห่วงใย  ให้กับผู้เผชิญภัยพิบัติสึนามิที่อินโดนีเซีย จากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 แมกนิจูด ที่เมืองปาลู บนเกาะสุลาเวสี ทางตอนกลางของอินโดนีเซียในครั้งนี้ #สึนามิ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ที่มา: 

  • IPST Thailand. (2561) มารู้จักสึนามิกันเถอะ. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/1892518780784501.