ความรู้ท่วมหัว…ย่อมเอาตัวรอด รวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี!! เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันโลก

EDUCA ขอเป็นกำลังใจสำหรับครูผู้ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเองทุกคน โดยในการนี้เราได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เอาไว้หลากหลายสาขา เพื่อการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันความผันผวนเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความรู้ในศตวรรษที่ 21

โดยเว็บไซต์ที่เรานำมาฝากมีให้เลือกหลากหลายสาขา อาทิ การพัฒนาเชิงวิชาชีพครู ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผ่านบทเรียนเชิงจิตวิทยา องค์ความรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มมุมมองให้ครูเข้าใจนักเรียน เข้าใจตนเองและเข้าใจโลก

ข้อสำคัญที่ EDUCA ไม่อยากให้ครูพลาดก็เพราะ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เรานำมาฝากนี้ ครูสามารถเข้าถึงได้ฟรี!!

2

สื่อและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

openculture.com  

เว็บไซต์ที่เป็นขุมคลังความรู้ มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับสื่อและวัฒนธรรม โดยโอเพนคัลเจอร์นับเป็นแพลตฟอร์มกลางที่สามารถรวบรวมองค์ความรู้จากเครือข่ายทางวิชาการที่มีอยู่ทั่วโลก ประกอบด้วย 6 รูปแบบคอนเทนต์ที่แบ่งตามรูปแบบของสื่อ ได้แก่ หนังสือเสียง คอร์สเรียนออนไลน์ ภาพยนตร์ คอร์สฝึกทักษะภาษา อีบุ๊คส์ และตำราวิชาการต่างๆ

ประกอบด้วย 1,300 คอร์สเรียนออนไลน์จากชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น คอร์สสอนถ่ายภาพจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คอร์สบรรยายวิชาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ฯลฯ 1,150 ภาพยนตร์ที่รวบรวมไว้ให้เข้าชมฟรี ซึ่งมีภาพยนตร์ชั้นครูที่เหมาะสำหรับนักศึกษาและคอหนังที่สนใจ และตำราวิชาการกว่า 200 เล่มที่แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่สาขาวิชาต่างๆ ให้ครูเลือกอย่างสะดวกสบาย อาทิ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และกฏหมาย ฯลฯ

3

เปิดโลกรับรู้เรื่องรอบตัว

ed.ted.com

เว็บไซต์ที่นำความรู้เชิงวิชาการมาผสมผสานกับการเล่าเรื่องในรูปแบบวิดีโอ โดยประยุกต์มุมมองเชิงวิชาการกับการเล่าเรื่องที่ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เช่น รู้หรือไม่ว่านกร้องเพลงได้อย่างไร หรือตำนานของการเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าและฝน ฯลฯ แต่ละคอนเทนต์ล้วนมีความโดดเด่นด้านภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม สามารถย่อยข้อมูลเชิงวิชาการให้สนุกและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

โดยเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ TED องค์กรที่นำพลังของคนรุ่นใหม่มาสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆ ได้อย่างเป็นที่จับตามองมากที่สุดในขณะนี้ ประกอบด้วย 12 สาขาวิชาที่แบ่งไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ อาทิ ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี สุขภาพ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเป็นซีรีย์ของความรู้ที่ว่าด้วยข้อสงสัยในวิชาสาขาต่างๆ อย่างเช่น นวัตกรรมที่มีส่วนสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดของมนุษย์ และการทำงานของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ฯลฯ

4

ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

youtube.com/theschooloflifetv

สื่อการสอนที่ต้องยกนิ้วให้เรื่องความครีเอทีฟ มีความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เช่นมุมมองเชิงจิตวิทยา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผสมผสานกับการเล่าเรื่องในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยมุ่งให้ความรู้และตอบคำถามที่มีความหมายและความสำคัญต่อการใช้ชีวิต (Life) ของเรา อย่างเช่น เรื่องราวว่าด้วยความสัมพันธ์ (relationships) ของมนุษย์ หรือวิธีการที่เด็กๆ สอนให้เรารู้จักถึงความรัก ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีซีรีย์ของความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ อย่างเช่น ปรัชญา จิตวิทยาบำบัด ทฤษฎีการเมือง วรรณกรรม และสังคมวิทยา ฯลฯ ซึ่งสื่อการสอนทั้งหมดเป็นการสร้างสรรค์โดยทีม The School of Life องค์กรที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา โดยไม่จำกัดเฉพาะในโรงเรียน และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ฟรี

5

ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

bbc.co.uk/learningenglish

สำหรับครูมองหาช่องทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษแต่อาจมีเวลาจำกัด เราสามารถแบ่งเวลาเพียงวันละครึ่งชั่วโมงหรือตามความสะดวกของคุณครูมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาไปกับเจ้าของภาษา โดยเว็บไซต์นี้เป็นนโยบายจากองค์กรข่าวสหราชอาณาจักรอย่าง BBC ที่นำข่าวสารและเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์เป็นสื่อการสอนที่มุ่งให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษกับบุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นแกรมมาเบื้องต้นและคำที่มักพบเห็นอยู่บ่อยๆ โดยส่วนที่น่าสนใจคือการสร้างบทเรียนจากรายงานข่าว นอกจากนี้ยังมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้มากขึ้นอย่างเช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย ฯลฯ

6

พัฒนาวิชาชีพครูสู่การเป็นครูที่ดี

proteachersvideo.com

เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะ สื่อสารในรูปแบบวิดีโอเป็นหลัก ‘อะไรคือความรู้พื้นฐานที่คนเป็นครูควรจะมี’ สามารถหาคำตอบและเรียนรู้ได้จากแหล่งข้อมูลนี้เลยค่ะ

นอกจากนี้รูปแบบเว็บไซต์ยังมุ่งให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง เพราะได้แบ่งหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของบทเรียนวิชาต่างๆ บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา และระดับชั้นของนักเรียน ฯลฯ

7

เท่าทันโลกยุคดิจิทัล

mediasmarts.ca

เว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ที่มุ่งให้เราเกิดความเท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดย Mediasmarts เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศแคนาดาที่ผลิตความรู้และสื่อสารให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจในเรื่อง Media&Digital Literacy นับตั้งแต่ปี 1996

ข้อดีคือเว็บไซต์นี้ได้ผลิตข้อมูลและคัดกรองความรู้ทางดิจิทัลที่มุ่งตอบโจทย์ให้กับโรงเรียนและผู้ปกครองโดยเฉพาะ แบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่นรูปแบบของสื่อ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ฯลฯ และจัดประเภทตามหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประเด็นปัญหาในยุคปัจจุบัน อาทิ ความหลากหลายในสื่อ ทรัพย์สินทางปัญญา การนำเสนอเรื่องเพศ และความรุนแรงจากสื่อและเทคโนโลยี ฯลฯ

ที่มา:

  • ภัทรพร บุญนำอุดม (EducaThai.com). (2561). ความรู้ท่วมหัว…ย่อมเอาตัวรอด รวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี!! เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันโลก. สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2561. จาก http://www.educathai.com/th/self-access-learning/.