ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
นวัตกรรมการเรียนรู้
รอบรู้ไอทีกับครูจตุรภัทร - jaturapad.wordpress.com
รอบรู้ไอทีกับครูจตุรภัทร
jaturapad.wordpress.com
ครูจตุรภัทรรับรางวัล Thailand Social Media Award 2013 ระดับประเทศ
โลโก้และคำขวัญวันเด็กประจำปี 2557
Khamnadeepit - โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ASEAN-Connect-App-On-JOC
ASEAN Connect for Android.
ยอดรวมการดาวน์โหลด
Facebook Fanpage ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร
Facebook Fanpage
ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร